top of page
kancelaria adwokacka adwokat paula glińska-banucha upadlosc image by pressfoto
Upadłość

Nasza Kancelaria wesprze Cię w przeprowadzeniu upadłości:

  • przygotowanie wniosku,

  • skuteczne złożenie wniosku upadłościowego we właściwym sądzie,

  • oddłużenie lub częściowe umorzenie długów,

  • składanie wniosków upadłościowych osób prawnych. 

Najczęściej zadawane pytania

01.

Czy można uzyskać upadłość konsumencką będąc aktywnym zawodowo?

Można - sąd bada każdy przypadek indywidualnie, podejmowanie zatrudnienia nie jest czynnikiem uniemożliwiającym osobie fizycznej podejmowanie zatrudnienia.

02.

Czy po wydaniu przez sąd postanowienia o upadłości trzeba nadal spłacać długi?

Wydanie przez sąd postanowienia o upadłości osoby fizycznej nie jest równoznaczne z wygaśnięciem obowiązku spłaty zadłużenia. Sprawę przejmuje właściwy miejscowo syndyk, który ustala plan spłat zgodnie z przepisami prawa upadłościowego. Syndyk dokonuje spłat przez kilka lat, po spieniężeniu majątku upadłego.

03.

Czy po ogłoszeniu o upadłości dłużnik pozostaje bez środków do życia?

Nie. zgodnie z art. 63 Prawa upadłościowego nie wchodzi do masy upadłości wynagrodzenie za prace upadłego, w części niepodlegającej zajęciu. Należy pamiętać, że po wydaniu postanowienia prze sąd banki automatycznie zablokują całkowicie dostęp upadłego do rachunków bankowych, a zostaną one odblokowane dopiero po wydaniu odpowiedniej dyspozycji przez syndyka. Warto więc jak najszybciej skotaktować się ze swoim syndykiem.

bottom of page