top of page
kancelaria adwokacka adwokat paula glińska-banucha prawo cywilne image by teksomolika
Prawo cywilne

W ramach pomocy świadczonej przez Kancelarię udzielana jest pomoc w zakresie:

 • odzyskiwania należności (sprawy o zapłatę),

 • naruszenia dóbr osobistych,

 • zniesienia współwłasności,

 • udziału w postępowaniach mediacyjnych,

 • sporządzania pism procesowych, wezwań, umów,

 • dochodzenie odszkodowań wynikających z umów oraz czynów niedozwolonych,

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,

 • reprezentacja w sprawach z zakresu prawa zobowiązań,

 • negocjacje,

 • skargi na czynności komornika,

 • powództwa przeciwegzekucyjne.

Najczęściej zadawane pytania

01.

Czy w przypadku skorzystania z usługi wypożyczenia samochodu zastępczego na czas naprawy swojego pojazdu właściciel może domagać się zwrotu kosztów poniesionych na rzecz wypożyczalni, a jeśli tak to za jaki okres?

Poszkodowany ma prawo do skorzystania z pojazdu zastępczego. Zgodnie z wytycznymi Polskiej Izby Ubezpieczeń (tj. Zasadami wynajmu pojazdu zastępczego w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych) czas wynajmu samochodu zastępczego pokrywa się z czasem likwidacji szkody.

02.

Czy orzeczenie o winie podczas rozwodu na wpływ na późniejszy podział majątku wspólnego?

Nie. Udziały małżonków w majątku wspólnym są co do zasady równe. Orzeczenie w wyroku rozwodowym winy jednego z małżonków nie ma wpływu na podział majątku wspólnego (chyba, że wina małżonka dotyczy kwestii „finansowych” – sąd ma wówczas możliwość orzeczenia nierównych udziałów w majątku wspólnym.

03.

Czy wytoczenie powództwa o zapłatę przeciwko dłużnikowi jest jedyną formą windykacji należności?

Nie, istnieje szereg możliwości działań pozasądowych, poczynając od negocjacji lub mediacji, poprzez wpis dłużnika do jednego z biur informacji gospodarczej (takich jak Krajowy Rejestr Długów), a kończąc na zawiadomieniu organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa.

bottom of page