top of page
kancelaria adwokacka adwokat paula glińska-banucha prawo rodzinne image by user18526052
Prawo rodzinne

W ramach prawa rodzinnego i opiekuńczego Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw o:

  • rozwód i separację,

  • ustanowienie rozdzielności majątkowej,

  • ustalenie kontaktów rodzica z małoletnim,

  • alimenty na rzecz dzieci, małżonków po rozwodzie,

  • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,

  • ustanowienie rozdzielności majątkowej,

  • ubezwłasnowolnienie;

a także obecność podczas negocjacji, sporządzanie pism, kontakt z pełnomocnikami.

Najczęściej zadawane pytania

01.

Czy wysokość zasądzanych alimentów jest zależna od zarobków rodzica? Co jeżeli rodzic stracił pracę i pozostaje przez dłuższy czas bezrobotny?

Zgodnie z art. 135 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zatem wysokość alimentów jest uzależniona nie tyle od potrzeb dziecka oraz zarobków rodzica, co od jego możliwości zarobkowych. W praktyce oznacza to, że jeżeli ojciec dziecka jest wykształconą osobą, która bez problemu jest w stanie znaleźć stałe zatrudnienie, to ta okoliczność jest brana pod uwagę przez sąd. Pozostawanie przez rodzica bez zatrudnienia może być przez Sąd uznane za próbę uchylania się od alimentów.

02.

Czy zasądzone na dziecko alimenty muszą być uiszczane pomimo ukończenia przez nie 18 roku życia?

Wbrew pozorom obowiązek alimentacyjny nie wygasa automatycznie po wejściu przez dziecko w dorosłość. Aby uchylić się od obowiązku alimentacyjnego konieczna jest zmiana stosunków oraz wniesienie do sądu pozwu o uchylenie alimentów

03.

Czy podczas postępowania rozwodowego sąd orzeka o podziale majątku?

Podziału majątku można przeprowadzić przed rozwodem, w jego trakcie lub w odrębnym postępowaniu po zakończeniu rozwodu. Wszystko zależy od ustaleń małżonków oraz tego, czy są zgodni co do podziału oraz sposobu zniesienia współwłasności.

bottom of page