top of page
kancelaria adwokacka adwokat paula glińska-banucha pozew o zaplate windykacja image by fre
Pozew
o zapłatę
Windykacja

Twoi Klienci nie płacą? Nasza Kancelaria wesprze Cię w skutecznej windykacji:

  • przygotowanie przedsądowego wezwania do zapłaty,

  • przesłanie wezwania do dłużnika z Kancelarii,

  • sporządzenie i wniesienie pozwu o zapłatę do sądu,

  • reprezentacja Klienta na rozprawie,

  • negocjacje i zawieranie ugód,

  • reprezentacja i pomoc również na etapie postępowania egzekucyjnego.

Najczęściej zadawane pytania

01.

Czy otrzymanie nakazu zapłaty oznacza możliwość skierowania sprawy do komornika?

Nie - aż do czasu, kiedy nakaz zapłaty się uprawomocni nie ma możliwości egzekucji komorniczej. Pozwany posiada możliwość przedstawienia swojej wersji, składając w terminie 14 dni sprzeciw od nakazu zapłaty. Jeżeli sprzeciw nie zostanie złożony - nakaz zapłaty uprawomacnia się, i po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności stanowi tytuł egzekucyjny (można zatem sprawę skierować do komornika).

02.

Do jakiego sądu należy wysłac pozew o zapłatę?

W największym skrócie - do sądu właściwego miejscowo dla pozwanego, czyli sądu, w okręgu którego pozwany ma miejsce zamieszkania. Jeżeli pozwany zamieszkuje w mniejszej miejscowości, w której nie funkcjonuje sąd - należy właściwość miejscową sprawdzić - nie zawsze jest to najbliższy sąd. Pozwy przeciwko osobom fizycznym kierujemy do wydziałów cywilnych, natomiast wynikające ze stosunków gospoadczrczych - do wydziałów gospodarczych. Należy pamiętać, że nie każdy sąd posiada w swojej strukturze organizacyjnej wydział gospoadrczy - należy to zweryfikować przed wysłaniem pozwu.

03.

Co się dzieje z wpisem sądowym, jeżeli pozwany spłaci należność już po wysłaniu pozwu?

Wpis sądowy zostaje w całości zwrócony przez sąd, jeśli cofniecie pozwu nastapiło przed przesłaniem odpisu pozwu stronie przeciwnej. Warto więc jak najszybciej reagować i informować sąd w przypadku uregulowania długu przez pozwanego. Należy mieć na uwadze, że koszty zastępstwa pełnomocnika profesjonalnego należą się powodowi w pełnej wysokości za wykonaną przez niego pracę.

bottom of page